arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

Houd deze webpagina in de gaten voor het meest actuele overzicht van het programma!

Wil je meer weten over de voorzitters in het programma? Klik dan hier.

donderdag 28 sep

09:00

Ontvangst

09:25

Opening vanuit congrescommissie

Titia Lans, Admiraal de Ruyter ziekenhuis

Sessie 1: Borstkankerbehandeling in de actualiteit

Voorzitter: Marian Menke, oncologisch chirurg, Albert Schweitzer ziekenhuis

09:30

De nieuwe richtlijn: Follow up op maat

José Volders, oncologisch chirurg, Diakonessenhuis

Biografie
José Volders werkt sinds 2 jaar als oncologisch chirurg in het Diakonessenhuis in Utrecht nadat zij een fellowship in Gelre Ziekenhuis Apeldoorn/Zutphen afrondde. Ze promoveerde in 2018 op cosmetische uitkomsten en het peri-operatieve gebruik van echografie bij mammasparende operaties. Op dit moment is Volders bestuurslid van de werkgroep mammachirurgie en de Mamma Onderwijs Commissie van de European Society of Surgical Oncology. Sinds 2022 is ze gemandateerd namens de NVCO in de richtlijncommissie mammacarcinoom.

José Volders

José Volders

09:45

Update van de klinisch genetische borstkankerzorg: nieuwe genen, aangepaste adviezen!

Marieke van Dooren, klinisch geneticus, EMC Rotterdam

Biografie
Ik werk als klinisch geneticus op de Klinische Genetica van het Erasmus MC met als expertises oncogenetica en aangeboren afwijkingen (schisis/craniosynostose/KNO). Gepromoveerd op Congenitale Hernia Diaphragmatica. Vice-voorzitter VKGN. Consulent voor ADRZ.

Samenvatting
De klinische genetische diagnostiek voor borstkanker patiënten en hun families is de laatste jaren nogal veranderd, met betrekking tot DNA-diagnostiek zelf (timing diagnostiek/aantal genen) maar ook met betrekking tot de adviezen voor patiënt en familieleden naar aanleiding van de genetische testen. In deze voordracht zal aan de hand van casuïstiek een en ander worden besproken.

Marieke van Dooren

Marieke van Dooren

10:00

Wat is de waarde van de redo-SN bij recidief of 2e primaire borstkanker?

Sabrina Maaskant, oncologisch chirurg, MMC Veldhoven

Biografie
Sabrina Maaskant is chirurg-oncoloog en gastro-intestinaal chirurg in Máxima MC. Ze heeft speciale aandacht voor de behandeling van mamamcarcinoom, melanoom colorectaal chirurgie en proctologie. “Het belangrijkste vind ik dat mensen zich begrepen voelen. Ze moeten hun verhaal kwijt kunnen en gehoord worden, zodat ze met het volle vertrouwen de operatie tegemoet gaan.”

Na haar studie geneeskunde in Maastricht volgde zij haar opleiding tot chirurg in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en in het Maastricht UMC+, waar ze differentieerde in de oncologische en gastro-intestinale chirurgie. Van 2013 tot 2015 volgde zij een 2-jarige vervolgopleiding in de oncologische en gastro-intestinale chirurgie in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en per 1 januari 2016 is zij toegetreden tot de maatschap chirurgie van MMC.

Sabrina Maaskant is actief op medisch wetenschappelijk gebied. In 2014 promoveerde ze op het proefschrift ‘ Clininal dilemmas in sentinel node biopsy for breast cancer’. Naast eigen onderzoek begeleidt ze promovendi en is ze betrokken bij richtlijnontwikkeling. Ook is ze lid van de mammawerkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie.
Daarnaast is Sabrina Maaskant opleider Heelkunde in het Máxima MC.

Sabrina Maaskant

Sabrina Maaskant

10:15

De ongemakkelijke waarheid van DCIS

Jelle Wesseling, patholoog, NKI Amsterdam

Biografie

Professor Jelle Wesseling is patholoog en onderzoeksleider op het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek en bijzonder hoogleraar borstpathologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij studeerde zowel geneeskunde als scheikunde, in het bijzonder moleculaire biologie. Zijn opleiding als basiswetenschapper en als praktiserend klinisch patholoog biedt de ideale vaardigheden om de brug te bouwen tussen deze twee werelden van het laboratorium naar de kliniek. Hij richt zich met name op het optimaliseren van de prognostische en voorspellende waarde van borstpathologie met vooral de focus op de voorloper van borstkanker, Ductaal Carcinoom In Situ (DCIS) en invasieve borstkanker. Uiteindelijk streeft hij ernaar om met grote nauwkeurigheid te definiëren wie moet worden behandeld, hoe te behandelen en, zo ja, voor welk voordeel, om zo de beste ‘benefit-to-harm’ verhouding te bereiken voor vrouwen met DCIS en invasieve borstkanker.

Samenvatting

Ductaal Carcinoom In Situ (DCIS) wordt in Nederland bij zo’n 2300 vrouwen per jaar wordt ontdekt. DCIS is decennialang beschouwt als borstkanker in een vroeg stadium, omdat het kan uitgroeien tot borstkanker. Toch leidt DCIS meestal niet tot symptomen en zal de DCIS bij ongeveer vier van de vijf vrouwen nooit uitgroeien tot borstkanker. DCIS is dus een mogelijke voorloper van borstkanker, maar is het zelf nog niet. Omdat we nu nog niet accuraat onderscheid kunnen maken tussen de DCIS-afwijkingen die wel of juist niet uitgroeien tot borstkanker, worden ‘voor de zekerheid’ vrijwel alle vrouwen met DCIS behandeld door middel van een borstsparende operatie, vaak gevolgd door bestraling, of zelfs door middel van een borstamputatie. Dit betekent dat het merendeel van de vrouwen met DCIS wel de last van zo’n behandeling hebben te dragen, zonder dat ze daar voordeel bij hebben.

Om eindelijk wel het onderscheid te kunnen maken tussen zogenaamd laag- en hoog-risico DCIS, lanceerde Wesseling in 2017 Cancer Grand Challenge PRECISION initiatief, gefinancierd door Cancer Research UK en KWF Kankerbestrijding en bestaande uit experts van alle, ter zake doende disciplines – vanuit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland. In de voordracht zal hij u deelgenoot maken van resultaten van hun inspanningen, samen met patiëntvertegenwoordigers, en wat de impact in het zo veel mogelijk voorkomen van overbehandeling van jaarlijks vele vrouwen met laag-risico DCIS. Uiteindelijk zal dit niet alleen hun kwaliteit van leven ten goede komen, maar ook zorgkosten besparen.

Jelle Wesseling

Jelle Wesseling

10:30

Pathologie: High grade DCIS

Pieter Westenend, patholoog, Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Biografie
Pieter Westenend is sinds 1995 werkzaam als patholoog op het Laboratorium voor Pathologie in Dordrecht met aandachtsgebied mammapathologie. Sinds lang is hij actief als onderzoeker op het gebied van de mammapathologie en begeleid daarbij ook promovendi. Hij is lid van het NABON bestuur en enkele NABON werkgroepen en lid van het bestuur van de expertise groep mammapathologie van de NVVP.

Pieter Westenend

Pieter Westenend

10:45

De-escalatie en counseling bij mammasparende behandeling

Femke Froklage, radiotherapeut, Erasmus MC

Biografie
She studied Medicine at the Academic Medical Center in Amsterdam. After working as a resident Neurology and Neurosurgery she started as a PhD student at the departments of Neurology and Nucleair Medicine & PET research at the VU Medical Center, Amsterdam & Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). In 2017 she got her PhD degree. In 2019 she finished her Radiation Oncology internship at the VU Medical Center and started as a Radiation Oncologist at Erasmus MC focusing on breast cancer (including superficial hyperthermia treatment) and on uro-oncology. Now, 4 years later, she is supervising three PhD students. Within the breast cancer research her focus is on optimization of (oncoplastic) surgery and radiotherapy techniques to improve cosmetic outcome and quality of life in breast conserving therapy for breast cancer patients and on breast cancer radiosensitivity.

Femke Froklage

Femke Froklage

11:00

Pauze

Sessie 2: Jonge onderzoekers

Voorzitter: Linetta Koppert, oncologisch chirurg, Erasmus MC

11:30

PROMs in de regio, hoe doen we het?

Noëlle Vrancken Peeters, onderzoeker, Chirurgie, Erasmus MC

Biografie
Ik ben Noëlle Vrancken Peeters (23) en ik heb in 2021 mijn bachelor geneeskunde aan het Erasmus MC afgerond. Afgelopen jaar heb ik de 2-jarige master Clinical Research (NIHES) behaald. Momenteel ben ik officieel begonnen met mijn promotie traject bij de afdeling oncologische heelkunde en plastische en reconstructieve chirurgie van het Erasmus MC. De nadruk van mijn onderzoeken ligt vooral op de kwaliteit van leven van borstkanker patiënten na verschillende behandelingen met een focus op jongvolwassenen patiënten en diverse chirurgische ingrepen.

Noelle Vrancken

Noëlle Vrancken Peeters

11:40

De MINIMAX, zicht op de axilla

Sabine de Wild, arts-onderzoeker, Maastricht UMC+

Biografie
Sabine de Wild werkt als arts-onderzoeker bij de Chirurgie in Maastricht. Na haar studie Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is zij in 2018 gaan werken als ANIOS Chirurgie bij Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn. Haar interesse in de Chirurgie leidde haar eind 2019 naar Maastricht, waar ze sindsdien promotieonderzoek doet onder supervisie van Marjolein Smidt, Marie-Jeanne Vrancken Peeters, Linetta Koppert en Janine Simons. Hierbij ligt de focus met name op het okselbeleid bij klierpositieve borstkanker behandeld met neoadjuvante systemische therapie. In de eerste helft van 2024 hoopt zij haar proefschrift te mogen verdedigen.

Sabine de Wild

Sabine de Wild

11:50

An ex vivo radiosensitivity assay for personalized treatment of breast cancer

Mieke Bavelaar, onderzoeker in opleiding, Erasmus MC

Biografie
Ik heb de bachelor Biotechnologie gedaan in Wageningen, gevolgd door de master Medische Biotechnologie. Tijdens mijn afstudeerstage bij de afdeling Urologie in het Erasmus MC deed ik onderzoek naar de uitzaaiing van prostaatkanker naar de lever, door middel van organoids. In mijn PhD onderzoek werk ik aan/met verschillende ex vivo gevoeligheidstesten voor borstkanker, om de juiste patiënten te kunnen selecteren voor de juiste behandeling.

Mieke Bavelaar

Mieke Bavelaar

12:00

Borstkanker gerelateerd lymfoedeem: impact op arbeidsparticipatie

Julia Mos, student-onderzoeker Plastische Chirurgie, Erasmus MC

Biografie
Julia Mos, zesdejaars student geneeskunde en student-onderzoeker bij de plastische chirurgie, verdiept zich in de gevolgen van borstkanker en de chirurgische mogelijkheden om borstkanker gerelateerd lymfoedeem te behandelen.
“Tijdens mijn studie geneeskunde raakte ik geboeid door de oncologie. Door het werkingsmechanisme van het ziektebeeld, maar ook door de manier waarop oncologie leeft binnen onze maatschappij. Door mijn studentenbaan op de afdeling Interne Oncologie zag ik hoe belangrijk het was om de kwaliteit van leven van de patiënt centraal te stellen. Gedurende mijn studie ontwikkelde ik mijn interesse in de chirurgie. Voor mij komt oncologie, chirurgie en het inzetten op de kwaliteit van leven van de patiënt samen bij de plastische chirurgie. Met veel interesse en dankbaar voor de kans zet ik me binnen een team van plastisch chirurgen, oncologen, arts-onderzoekers en paramedici in om onderzoek te kunnen doen naar (de gevolgen van) borstkanker om zo de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.”

Julia Mos

Julia Mos

12:10

Het effect van screening op borstkankerkarakteristieken van patiënten met een migratieachtergrond

Rachel Dassen, ANIOS InterneGeneeskunde, Franciscus Ziekenhuis

Biografie
Mijn naam is Rachel Dassen en momenteel ben ik werkzaam als ANIOS interne geneeskunde in het Franciscus Ziekenhuis te Rotterdam/Schiedam. Mijn interesse in de oncologie, en met name mamma-oncologie, is al vroeg in de opleiding geneeskunde begonnen. Zo was ik werkzaam als student op de Interne Oncologie in de voormalige Daniel den Hoedkliniek en rondde ik de opleiding af met borstkankeronderzoek binnen de Interne Oncologie in het Erasmus MC.

Binnen mijn huidige functie sta ik regelmatig aan het bed van patiënten die geconfronteerd zijn met de diagnose borstkanker. Wat mij drijft is passende zorg leveren aan de diverse patiëntenpopulatie die Nederland biedt en ik maak mij dan ook hard voor representatie van onze huidige samenleving binnen de zorg. Hieronder valt ook de uitbreiding van kennis over minder vertegenwoordigde bevolkingsgroepen. Ik verheug mij er dan ook op om de resultaten van ons onderzoek m.b.t. de verschillen in borstkankerkarakteristieken tussen autochtone en migrantenvrouwen met jullie te delen!

Rachel Dassen

Rachel Dassen

12:30

Lunchpauze

Sessie 3: Need to know oncologie

Voorzitter: Quirine van Rossum, internist-oncoloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland

13:30

HER2-low: wat is dat?

Carolien van Deurzen, patholoog, Erasmus MC

Biografie
Carolien van Deurzen is klinisch patholoog, sinds 2009 werkzaam in het Erasmus MC. Haar specialisatie is borstkanker. Naast diagnostiek doet zij wetenschappelijk onderzoek naar diverse aspecten van borstkanker, zoals biomarkers (HER2-low en TILs) en DCIS.

Carolien van Deurzen

Carolien van Deurzen

13:45

HER2-low: klinische relevantie

Agnes Jager, internist-oncoloog, Erasmus MC

Biografie
Agnes Jager is internist-oncoloog in het Erasmus MC Kanker Instituut met als aandachtsgebied (het optimaliseren van) de behandeling van mammacarcinoom.

Agnes Jager

Agnes Jager

14:00

Ferrari of Fiat? Doelmatigheid binnen de oncologie

Hans Westgeest, internist-oncoloog, Amphia Ziekenhuis

Biografie
Hans Westgeest is internist-oncoloog in het Amphia ziekenhuis in Breda en gespecialiseerd in melanoom en uro-oncologie. Hij promoveerde op uitkomstenonderzoek bij prostaatkanker en maakt zich sterk voor doelmatige oncologische zorg.

14:15

Update SONIA studie.

Noor Wortelboer, PhD kandidaat, Interne Oncologie Erasmus MC

Biografie
Arts-onderzoeker Interne Oncologie in het Erasmus MC.

Noor Wortelboer

Noor Wortelboer

14:30

Doelmatige inzet van OncotypeDx

Felix de Jongh, internist-oncoloog, Ikazia Ziekenhuis

Biografie
Geboren op 1 oktober 1966 te Leiden. Studie Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (1984-1991). Registratie als internist vanaf 2000 en in het aandachtsgebied medische oncologie vanaf 2001. Werkzaam als internist-oncoloog in het Ikazia ziekenhuis te Rotterdam vanaf 2001. Promotie in 2003 aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (proefschrift “Cisplatin dosing and scheduling aspects”). Ervaring met Oncotype DX sinds 2013.

Felix de Jongh

Felix de Jongh

15:00

Koffie- en theepauze

Sessie 4: IZA - naar optimale expertise en houdbare zorg voor elke patiënt; de casus mammacarcinoom

Voorzitter: Thijs van Dalen, oncologisch chirurg, Erasmus MC

15:30

Inleiding: Waar gaat het eigenlijk over?

Thijs van Dalen, oncologisch chirurg, Erasmus MC

Biografie
Thijs van Dalen (1965), oncologisch chirurg sinds 2002 en sinds 2022 werkzaam in het ErasmusMC. Aandachtsgebieden zijn de (chirurgische) behandeling van borstkanker en huid- en weke delen tumoren.

Thijs van Dalen

Thijs van Dalen

15:40

Concentratie van zorg op de zuidoever

Caroline Contant, oncologisch chirurg, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

Biografie
chirurg Maasstadziekenhuis
voorzitter BorstcentrumZuid
HollandZuid (BCZHZ)

Caroline Contant

Caroline Contant

15:50

Echelonnering op de Noordoever

Hanneke Zuetenhorst, internist-oncoloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland

Biografie
Hanneke Zuetenhorst werkt sinds 2004 als oncoloog in het Franciscus Gasthuis en Vlietland.
Aandachtgebied binnen de oncologie is mammacarcinoom.

Hanneke Zuetenhorst

Hanneke Zuetenhorst

16:00

Rol voor de Academie

Marjolein Smidt, oncologisch chirurg, Maastricht UMC+

Marjolein Smidt

Marjolein Smidt

16:10

Discussie

16:30

Workforce issues

Mariët Raatgever, zorggroep manager beschouwend en oncologie, Bravis ziekenhuis

Biografie
Mariet Raatgever was ooit één van de eerste verpleegkundig specialisten (toen nog nurse practitioner) in Nederland. Zij was jaren gespecialiseerd in borstkanker, eerst op een mammapoli, later op de interne oncologie. Ze heeft altijd een passie gehad voor zorg en zorgvernieuwing en combineerde vele jaren de directe patiënten zorg met een functie als programmamanager oncologie. 3 Jaar geleden maakte zij de overstap naar het zorgmanagement om haar kennis en ervaring breed in de te zetten binnen het ziekenhuis. Sinds mei j.l is ze zorggroepmanager beschouwend -oncologie en lid van het MT van het Bravis Ziekenhuis. Ook in deze functie is goede efficiënte zorg met persoonlijke en warme aandacht voor de patiënt wat haar drijft.

Mariet

Mariët Raatgever

16:40

Hoe ziet de patiënt het?

Irene Dingemans, programmaleider kwaliteit van zorg, NFK & Cristina Guerrero Paez, directeur, Borstkankervereniging Nederland

Irene Dingemans

Irene Dingemans

16:50

Zorgen voor toekomstbestendige zorg: een bestuurlijk perspectief

Stefan Sleijfer, voorzitter Raad van Bestuur, Erasmus MC

Biografie
Stefan Sleijfer is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.Hij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is daarna aan dezelfde universiteit gepromoveerd. Zijn opleiding tot internist-oncoloog heeft hij in het Erasmus MC gedaan. Sinds het afronden van zijn specialisatie in 2004, werkt hij als internist-oncoloog in het Erasmus MC. In 2011 werd hij benoemd tot hoogleraar en in 2013 tot afdelingshoofd. Vanaf 2017 was hij daarnaast ook themavoorzitter van Thema Daniel den Hoed.

Stefan Sleijfer

Stefan Sleijfer

17:00

Discussie

17:15

Beste Bitterballen Borrel

18:00

Einde