Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
(Scholing Oncologie, Research, Researchprofessionals)
Nederlandse Associatie van Physician Assistants
(NAPA) (Geaccrediteerde scholing NAPA)
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
(Scholing verpleegkundig specialisten)
Nederlandse Internisten Vereniging
(NIV) (Nascholing interne geneeskunde)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
(NVvH) (Nascholing interne geneeskunde)
Nederlandse Vereniging voor Pathologie
(NVVP) (Nascholing Pathologie)
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
(NVRO) (Nascholing Radiotherapie en Oncologie)
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
(NVPC) (Nascholing Plastische Chirurgie)